از جمله مباحث مهم و حیاتی که در دهه های اخیر مورد توجه و اقبال گسترده و روز افزون سازمانها در عرصه کسب و کار قرار گرفته مدیریت دانش و اندازه گیری سرمایه های فکری سازمانهاست. آگاهی مدیران از ارزش سرمایه های فکری ، ذهن آنها را متوجه راههای آزادسازی این ظرفیت ها و توانایی های پرقدرت کرده است بطوریکه در سالهای اخیر دانش سازمانی منبع عمده کسب مزیت رقابتی پایدار شناخته شده است . از همین رو شرکتهای مختلف شروع به پیاده سازی  مدیریت دانش را در سازمان خود کرده اند و شرکتهای بیمه و موسسات مالی ترازنامه سالیانه خود را به دو قسمت تقسیم نمود. ترازنامه مالی و ترازنامه دانشی که بر اساس این ترازنامه ارزش مسائلی همچون " سرمایه فکری " ،"تجارب نهادینه شده"، "تکنولوژی  سازمانی " ، " ارتباط با مشتری " ، " مهارتهای حرفه ای " اندازه گیری و سنجش میشود و بر این اساس است که بانک حهانی در بیانیه خود در سال 1998 آورده است که :  امروزه دانش مهمترین تعیین کننده استاندارد زندگی است بطوریکه در کشورهای پیشرو در اقتصاد جهانی ، موازنه بین منابع و دانش از اولویت منابع به اولویت دانش تغییر می یابد . امروزه اقتصادهای توسعه یافته مبتنی بر تکنولوژی واقعاٌ و در عمل دانش محور هستند " .

در جدول زیر سه دسته از شاخص های اندازه گیری در سازمان شامل شاخص های اندازه گیری گروه منابع انسانی ، گروه رابطه ای و گروه ساختاری ذکر شده است.

سرمایه انسانی  :

جابجایی کارکنان / صف / ستاد / متخصص
چرخش شغلی داخلی
درآمد/ کارمند (سرانه درآمد)
درصد بودجه آموزشی از کل بودجه 
دوره های آموزش برگزار شده در سطوح مختلف سازمانی 
دوره های آموزشی گواهی صادر شده
ساعات آموزشی
سود / کارمند (سرانه سود)
شاخص رضایتمندی کارکنان
صرفه جویی ها / پیشنهادهای بکار گرفته شده کارکنان
کارکنان ارتقا یافته / کل کارکنان
کارکنان پاره وقت (ساعتی)
کارکنان ستادی /  کارکنان صف
کارکنان ستادی / کل کارکنان
کارکنان صفی / کل کارکنان
کارمندان  استانی/ کل کارکنان
کل آمار مربوط به تحصیلات
مدیران ستادی
نرخ داوطلبان استخدام به استخدام
نسبت کارکنان/ مدیران
هزینه آموزش /  حقوق هر کارمند
هزینه آموزش / هزینه اجرایی
هزینه های اجرایی به ازای هر کارمند

سرمایه رابطه ای

 تعداد ارتباط با سرمایه گذاران 
اشتراک در خبرنامه ها و مجلات تخصصی
انتشارات بانک
پایگاه مشتریان پرسود
تعداد حضور در کنفرانسها و سمینارها
تعداد مشتریان
تعداد مشتریان از دست داده / تعداد مشتریان وفادار
تعداد مشتریان جدید/ بازار جدید/ذینفعان جدید
توزیع فروش
ثبات مشتری ( میانگین سالهای همکاری مشتریان)
حضور در رسانه ها
درصد خدمات جدید در سبد خدمات بانک
درصد درآمد ناشی از بخش های مختلف اقتصادی 
رتبه بندی مشتری (الف و ب و ج )
سخنرانی در کنفرانس های علمی
هزینه تبلیغات به ازای هر مشتری
سرمایه گذاری در توسعه بازارهای جدید
سهم بازار
شاخص رضایت/ وفاداری مشتری
فروش (درامد) سالیانه / مشتریان
کشورهایی که در آنها بانک شعبه دارد
مشتریان / کارکنان
مشتریان عمومی/خصوصی و نیمه عمومی
مقالات چاپ شده توسط کارکنان بانک در مجلات تخصصی
منابع به ازای هر مشتری
میانگین اندازه مشتری
میانگین زمان ارتباط مشتریان با بانک
میانگین سن/ تحصیلات /درآمد مشتریان
نقاط فروش
هزینه پشتیبانی / مشتری / سال 
هزینه توسعه کسب و کار/ هزینه های اجرایی
پایان نامه های دانشجویی نظارت شده
تعداد شعبات بانک
رخدادهایی به میزبانی بانک
کارکنان با ماموریتهای آموزشی بیرون از بانک

 سرمایه ساختاری

 هزینه تحقیقاتی و پژوهشی 
آشنایی کارمندان با فناوری اطلاعات
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها
بازدیدهای تحقیقاتی از سایر سازمانها
تراکنش های بدون اشتباه
تعداد بازید از وب سایت بانک
تعداد پایگاههای داده ای که بانک به ان دسترسی دارد
تعداد خدمات / خدمات جدید
تغییر موجودی فناوری اطلاعات
خدمات IT (بانکداری الکترونیک)
درصد پروژه های بهبود دهنده ساختار
رایانه به ازای هر کارمند
سرمایه گذاری در داراییهای ثابت و تجهیزات اداری
سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات ، تجهیزات رایانه ای
سرمایه گذاری فناوری اطلاعات / کارمند خدمات و پشتیبانی
سرمایه گذاری فناوری اطلاعات به ازای هر کارمند صف 
ظرفیت فناوری اطلاعات به ازای هر کارمند
فضای اداری
موجودی فناوری اطلاعات بلا استفاده / موجودی فناوری اطلاعات
موجودی فناوری اطلاعات قطع شده / موجودی فناوری اطلاعات
هزینه آموزش فناوری اطلاعات / هزینه فناوری اطلاعات
هزینه تحقیق و توسعه / هزینه اجرایی
هزینه توسعه فناوری اطلاعات / هزینه فناوری اطلاعات
هزینه فناوری اطلاعات به ازای هر کارمند
هزینه فناوری اطلاعات به ازای هزینه اجرایی
هزینه نوسازی / هزینه عملیاتی


برچسب‌ها: شاخص های اندازه گیری دانش در سازمانها
+ نوشته شده در ۹۲/۰۲/۰۵ساعت توسط هومن عزیزی |